Tarieven

 

Basis GGZ

Hieronder vallen de gesprekken en EMDR sessies. Wanneer je met een verwijsbrief van je huisarts bij mij in zorg komt, zullen de sessies vergoed worden.

Binnen de GGZ wordt met DBC’s (diagnose behandel combinaties) gewerkt.

In 2016 zijn deze als volgt opgedeeld:

Kort  €472,65 (4 tot 5 gesprekken)

Middel  €805,34  (7 tot 8 gesprekken)

Intensief €1.262,82 (11 tot 14 gesprekken)

Onvolledig behandeltraject  €192,92 (alleen intakegesprek)

 

Ieder zorgproduct kent, inclusief de intake, een gemiddelde behandeltijd. Langer of korter behandelen heeft geen invloed op het te declareren eindtarief. Dit betekent dat als je eerder stopt, het hele afgesproken product in rekening wordt gebracht (het is immers een bundel). Mocht je na een eerste gesprek stoppen met de behandeling, dan gelden de kosten van een onvolledig behandeltraject.

De eigen bijdrage is komen te vervallen. Wel is het zo dat de kosten van de behandeling af gaan van het eigen risico (€385,- in 2017).

Wanneer je zonder tussenkomst van de huisarts en zorgverzekering wilt komen, hanteer ik een tarief van €90,- per sessie van 45 minuten.

 

Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bel alsjeblieft tijdig af bij verhindering. Bel je niet of korter dan 24 uren van te voren af, dan betaal je de zitting zelf. Ik breng voor het bellen en inplannen van een nieuwe afspraak 15 minuten in rekening bij je verzekering. Hierna blijft er €70,- over die je zelf moet betalen.

Let op: neem bij de natura selectief en budgetpolis contact op met je zorgverzekeraar om na te gaan of behandeling bij mij wel binnen de vergoeding valt.

 

Doula


Pakket
De kosten voor het inhuren van mij als doula zijn €750,00. De meeste zorgverzekeraars vergoeden dit niet. Wanneer jouw huisarts een indicatie ziet om mij als psycholoog in te zetten is er soms een combinatiebehandeling mogelijk. Neem met mij contact op om dit samen verder uit te zoeken.

Hierbij inbegrepen zijn twee gesprekken tijdens de zwangerschap, ongelimiteerd contact via telefoon en email, aanwezigheid tijdens de bevalling (ongeacht de duur) en een bezoek na de bevalling. Een vrijblijvend intakegesprek vindt plaats in mijn praktijk, verdere afspraken zijn bij jou thuis. Wanneer je meer dan 30 km bij mij vandaan woont, rekening ik een kilometervergoeding.

Maatwerk is mogelijk. Neem hiervoor contact met mij op. Ook wanneer jouw financiële situatie het inhuren van een doula eigenlijk niet toelaat, kun je contact met mij opnemen om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.


Los consult €65.  Moxa, Spinning Babies, cupping, massage en opstellen geboorteplan. Een los consult duurt ongeveer 60 minuten en kan bijvoorbeeld ingezet worden wanneer de baby in stuit ligt.

 

 

Vertrouwelijkheid

Alle door jou verstrekte informatie valt onder het beroepsgeheim. Door de betrokken partijen dient de behandelinformatie dan ook als strikt vertrouwelijk behandeld te worden. Deze behandelovereenkomst valt onder de wet WGBO = Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Eventuele informatie aan derden wordt slechts gegeven na jouw (schriftelijke) toestemming. In principe stuur ik bij begin en afronding van de behandeling een kort berichtje naar je huisarts.

Voor verzekerde zorg ben ik verplicht gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Overheidsinstanties, als CBS, gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze gegevens worden geanonimiseerd overgedragen.

Ik ben verplicht een dossier bij te houden van de behandeling. Uiteraard is dit dossier niet toegankelijk voor derden. De wettelijke bewaartermijn van dossiers bedraagt 15 jaar. Wanneer je daar toestemming voor geeft, vernietig ik uw dossier eerder.

 

Klachtenregeling

Indien je in ons contact ergens niet tevreden over bent, ga ik er vanuit dat je dit zo spoedig mogelijk met mij bespreekt. Dit om verdere teleurstelling te voorkomen, maar misschien nog meer omdat het welslagen van een behandeling sterk samenhangt met het vertrouwen dat er tussen cliënt en behandelaar bestaat. Mochten wij er niet samen uitkomen dan kun je een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

 

Psychologen vallen via de Wet BIG onder het publiekrechtelijk tuchtrecht. Ik ben aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van p3nl.

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hier vind je een link naar het Kwaliteitsstatuut van Noortje.